ŽIJE STÁLE S NÍM A NEMŮŽE JINAK

Posted on Posted in Příběhy z konstelací

Žije se svým bývalým manželem v jedné domácnosti už několik let a nemůže se odstěhovat. Prostě to nejde. Nemůže se od něj odtrhnout. Sama říká, že už byla na několika regresích a že těch společných životů mají za sebou několik.
To tak je, často se potkáváme, ti stejní a necháváme naše příběhy pokračovat zase jinak a znovu. Někdy je to opravdu důležité a odžíváme si další úrovně vztahu, někdy se ve vztazích jen trápíme a nechápeme, proč jsme k někomu jinému přitahováni jako magnetem a nemůžeme se hnout jinam.
Než stavíme konstelaci, hodně ji zajímá, jak vypadají konstelace na minulé životy. Přišla si řešit sexualitu, své ženství, samu sebe, ale toto téma ji velice láká. Při jakékoli zmínce o válce, okupaci, německých důstojnících, židech sebou cuká. Ale pořád se ptá dál.
Takže není co řešit. Ona i ta sexualita a energie z ní pramenící může být propojena s tématy jinými. A tak tedy na konstelacích o sexualitě děláme konstelaci na minulý život. Tam je totiž ten „problém“.

Stavíme zástupkyni za její a jeho minulou inkarnaci. Milenecký poměr, ale tak trochu zakázaný. On je oficírem SS a ona je Češka (možná dokonce i Židovka) a pracuje na jejich ústředí, nebo někde poblíž. On je ženatý a ona ne. Jejich láska je velice silná, úžasná a nádherná a trvá několik měsíců. Dokonce měli i dítě, které jí nakonec sebrali.
Jejich tajný vztah však nemohl být naplněn, proto si ze zoufalství slíbili lásku na pořád. Ona už nikdy žádného muže neměla a on se vrátil z povinnosti ke své rodině. A tak jejich životy skončily, s myšlenkou na toho druhého, s poutem, které zůstalo.

Klientka doplňuje několik velice zajímavých souvislostí. V tomto životě oba pracovali pár let v tzv. Pečkárně, místě, kde gestapo v letech 1939 – 45 úřadovalo. On chodil do práce hlavním chodem, ona bočním, protože každý měli kancelář v jiné části budovy. Z počátku byl jejich vztah tajný a časem, když už tajný nebyl, chodívala ona vždy k němu do horních pater do jeho kanceláře. Porod jejich prvního dítěte byl taktéž velmi dramatický a žena při něm ztratila spoustu krve. Manžel však trávil hodně času v práci a vracíval se domů až pozdě večer.
Je tedy velice pravděpodobné, že jejich příběh začal tam, kde před cca 80 lety skončil.

Ano, to je ono, potvrzuje dál, on byl tím nejúžasnějším milencem, se kterým kdy byla. Pouze s ním cítila hlubokou lásku, velkou vášeň a nikdy s nikým jiným. A proto se nemůžou od sebe oddělit a ani jeden nemůže žít svůj život dál. Příčinou je pouto, které, když je dané v silné emoci, ať je to bolest, láska či cokoliv jiného, trvá i dál. Tyto sliby zůstávají vryté v našich duších a směrují naše další životy, ač chceme či nechceme.

Jenže tato láska se již naplnila. Už můžou jít dál. Žena udělala malý rituál a požádala si o ukončení slibu, který si kdysi dali. Dala oběma volnost a svobodu. S láskou a úctou.