KONSTELACE A MINULÉ ŽIVOTY

Posted on Posted in Příběhy z konstelací

Bert Hellinger kdysi začal s konstelacemi rodinnými. Dává to celkem smysl. Tato rovina je pro většinu z nás nejviditelnější a nejdostupnější. Na této úrovni jsem začínal už před více než deseti lety na konstelačním výcviku u Zdeňky Tuškové. Když jsme hledali příčiny v rodinném systému (včetně předků), tak jsme při hledání příčiny diskutovali problém s klientem, zdali ví o někom z jeho rodinných linií, kdo byl vyloučený nebo trpěl podobným osudem. Někdy jsem míval i přímé vhledy, kdo to byl nebo kde hledat. A taky jsme našli a vše potřebné odhalili a přijali. Prostě rodinný systém je v konstelacích klasika a basta. Má tady své místo.

Jenže v té době se mně otevřela karmická paměť a začal jsem zcela přirozeně vidět a případně prožívat minulé životy, jak své tak ostatních. A začal jsem zkoumat vztah rodinného systému a našich minulých životů. A vlastní transformací a konstelační práce s klienty jsem zjistil, že náš rodinný systém, který jsme před tímto zrozením vybrali naprosto krásně koresponduje s naší inkarnační historií. Takže pokud byl nějaký můj předek (i sebevzdálenější) třeba sedlák, který přišel o majetek, tak se mně samotnému stal podobný příběh v nějakém z minulých životů. Nemusí to sedět naprosto do detailů, ale jde spíše o energetický otisk nebo princip, o který se jedná. Takže když přijde klient s tématem, tak máme dvě možnosti, jak s tématem pracovat. Buď se podíváme do rodinného systému nebo na klientův minulý život. A pak záleží na dané situací a posouzení průvodce konstelace, kterým směrem se vydáme.

Já osobně to mám tak, že mám přímé vhledy do minulých životů, které souvisí s daným tématem, takže můžeme postavit zástupce a nechat rozvinout příběh. Vidím je prostě lépe, než příčiny v rodinném systému. Nejdříve klient konstelaci pozoruje a posléze může ze svobodné vůle vstoupit do konstelace a nechat ji na sebe intenzivněji působit. Přijetím svého této zkušenosti často dochází k úlevě, návratu k sobě samému či pochopení, ze kterého pak vzniká moudrost.

Někdy je téma minulého života tak intenzivní, že klient vůbec není emocionálně spojen s příběhem a svým osudem. Ano, může to znamenat, že jsme v tu chvíli úplně mimo a konstelujeme zbytečně. Tato situace se mně ale vlastně nikdy nestala. V takovém případě jde spíše o to, že dané téma je v člověku tak hluboce potlačeno, že je od něj úplně odpojený. V poslední době to byla hlavně témata z druhé světové války, kdy dotyční byli na německé nebo židovské straně a všichni se snažili jen přežít. V takovém případě někdy stačí, když se klient dívá a přijme za možné, že se mu něco takového stalo. Potom dokonce i vstoupí do konstelace a přijme zkušenost od zástupců, tedy hlavně od zástupce sama sebe.

Ono není lehké připustit si, že jsme nebyli vždy ti „hodní“ a „dobří“, ale že jsme taky byli pěkné svině. Už pár tisíciletí hrajeme hru na agresory a oběti a zkušenost naší duše je velice široká. Z tohoto pohledu nejsme vůbec tabula rasa, když se narodíme fyzicky do tohoto světa. Už máme něco za sebou a vybereme si rodiče, kteří nám umožní stát se souhrnem toho, čím jsme byli kdysi. Samozřejmě nemusíme být hned vrahy, ale může dojít třeba k tomu, že vina, kterou cítíme za to, že jsme někoho kdysi zabili, se projeví potlačením přirozené agrese a neustálým strachem, že někomu ublížíme, když se agresivně projevíme.

Zajímavým tématem je také to, když se dva partneři nemohou rozejít, i když jim to prostě neklape. Prostě už několikrát jsem konsteloval případy menšího či většího zoufalství, kdy to ty dva lidi k sobě přitahovalo, i když si dlouhodobě fakt nerozuměli. Tam poměrně dost pomůže podívat na minulý život, ve kterém byli spolu a ve kterém se stalo něco, co ovlivňuje jejich současný vztah. Většinou to ale není jeden život, ale plejáda minulých zkušeností, kdy si navzájem střídali role agresora a oběti. Nebo to je nenaplněná láska, kterou si někde slíbili.

Možností, jak pracovat s minulými životy je velmi mnoho. Základem ale je, že minimálně průvodce konstelací, tedy konstelář, musí mít do nich vhled a zinscenovat jeden z mnoha příběhů, který jsme za ta tisíciletí naší existence prožili. A i kdyby minulé životy byly jen výmyslem a staly se někomu úplně jinému, tak prostě jejich konstelování funguje a klienti cítí úlevu a návrat životní síly.