JE STÁLE SAMA

Posted on Posted in Příběhy z konstelací

Má úplně jasnou vizi, jak by ten chlap měl vypadat, jaký by měl být a jaké by mělo být jejich partnerství. Akorát, že ten chlap jaksi není.
Sama je krásná, úspěšná v práci a člověk by si řekl, že fakt nechápe, proč je často sama. Takovou ženskou, bejt chlapem, bych ráda měla doma i já 
Na našich konstelacích o minulém životě jsme stavěli konstelaci partnerskou, tedy spíše nepartnerskou. Protože když se nám něco děje stále dokola a ač se snažíme, jak můžeme, často ten problém je prostě jinde. A říkat si, že ti správní chlapi prostě nejsou, je blbost. Fakt.
A tak jsme tedy postavili 5 zástupkyň ženských inkarnací, které byly před touto současnou.
V prvním předchozím životě byla žena vyčerpaná, nenáviděla muže, celý život. Muž v jejím životě nebyl. Byla sama, zahořklá a uzavřená. Ležela na zemi a odmítala ve své bolesti spolupracovat.
Druhý předchozí život byla žena znásilňovaná a utlačovaná. Mužům nevěřila. Snad nějaká selka, nebo služka na statku, kde musela „posloužit“ všem. Doslova. Takže i ona si brzy lehla na zem, odmítala se zvednout, že nikomu nevěří, nikoho nechce a s nikým se nehodlá bavit.
Třetí život bylo „něco“. Chodila tam lehce zmatená, netušíce, co je vůbec zač. Asi embryo, nebo nenarozené dítě. I to je cesta duše a její inkarnace měla svůj význam. Pomocí konstelací se ukázal i tento život. A že se tu neukázal žádný partner, je asi jasné.
Čtvrtý život byla nějaká panovnice. Avšak aby zachovala svou panovnickou čest a povinnost, vzdala se své lásky a vzala si někoho jiného. Ač byla spokojená, úspěšná, její srdce se láskou v partnerství nenaplnilo.
Pátý život byl taky úspěšný, zajímavý, žensky naplněný. Bez muže, jak jinak. Ti tam neměli své místo. Možná takový příklad dnešní „bohyně“, která ve svém bohovství o chlapa pro život, nezakopne.
A pak jsme postavili stav současný.
Ji, jako sebe a zástupce za eventuálního partnera. Ten se tam necítil vůbec dobře. Přílišné očekávání, přílišné sny, které není schopen nikdy naplnit. A samozřejmě, že do partnerství nevkročí, nebo z něj rychle vycouvá.
Takže jaký byl výsledek? Zjištění, že její sny a očekávání nejsou adekvátní. A ne proto, že by chtěla příliš, ale proto, že její partnerství nebylo na čem postavit. Ani na základě zkušeností svých minulých životů, ani na základě rodu, natož jejího života. Proto to dříve nemohlo fungovat. Nemělo to základy.
Musí úplně znovu, jinak. Dovolit si vidět muže takové, jací jsou, v jejich světle i v jejich temnotě. S jejich klady i zápory. Když už víte proč, víte i jak. A o tom to je.